Hyppää sisältöön

Kurssin materiaalit

Aihe Nimi & Linkki Muuta
Ohjelmistotuotanto Ohjelmistotuotannon käytännöt,- Tommi Mikkonen - Ilkka Haikala
Kirja Ohjelmistotuotanto, Ilkka Haikala - Jukka Märijärvi
Palvelumuotoilu Palvelumuotoilu, Juha Tuulaniemi 2011
Ohjelmistotestaus Ohjelmistotestaus
Mallinnus UML Distilled - Third Edition, Martin Fowler

Linkkejä liittyen aiheisiin..

Palvelumuotoilu (Service Design)

Linkkejä joita kannattaa tutkia....

Use Case

Dokumentointi

Dokumenttipohjia

Vaatimusten kerääminen ja hallinta

UML -mallinnus

MockUp & Graafinen suunnittelu:

Prototyypit ja käytettävyys

Tähän tulee lisää...

Testaus

Työvälineitä

Testaukseen liittyvät järjestöt & yhteisöt

Testaus

Kiinnostavia henkilöitä

Standardeja

Linkit tulossa... (googleta)

Palvelutuotanto /ITIL

Työpaja

Työvälineitä

GitHub

Suunnitteluvälineitä (Design Tools)

Järjestelmäarkkitehtuuri

Tulossa...

Micro Service Architecture | https://www.youtube.com/watch?v=PFQnNFe27kU |

Kokonaisarkkitehtuuri

Testaus & Muut jännät jutskat!

Projektin hallinta linkkeja ja toimijoita

 • Project Management Institute (PMI): http://www.pmi.org/
 • International Project Management Association (IPMA): http://www.ipma.ch/
 • Software Engineering Institute (SEI): http://www.sei.cmu.edu/
 • Association for Project Management: http://www.apm.org.uk/
 • IEEE Software Engineering Group: http://www.computer.org/
 • Suomessa: Projektiyhdistys ry http://www.pry.fi/
 • Työkaluja: http://www.pm-software-tools.com/
 • Kurssi: http://www.projectreference.com/

Projektisuunnitelma

 • http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoituksen-hakeminen/projektisuunnitelma/

Usabilihttps://www.youtube.com/watch?v=zbL4LwmWAy0ty/Käytettävyys

 • http://worldusabilitydayjkl.fi/index.en.html

Esimerkkejä yrityselämästä:

 • https://data.controla.fi/massainfo/
 • http://www.meteoriitti.com/Mita-teemme/Palvelut/Strateginen-suunnittelu/Vaatimusmaarittely/
 • http://www.sofokus.com/tekninen-vaatimusmaarittely/

Tiimi ja sen kehittäminen

 • http://esseepankki.tiimiakatemia.fi/tiimit-avain-uuden-luomiseen-7/
 • https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/67437/Tapola_Heini.pdf?sequence=1

Työkalut

GitHub

 • https://guides.gitlab.labranet.jamk.fi/features/mastering-markdown/
 • http://lifehacker.com/5983680/how-the-heck-do-i-use-github
 • http://git-scm.com/book/en/v2

Mallintaminen & suunnittelu

UI design tools

 • https://www.ninjamock.com

Domain Specific Modelling

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-specific_modeling

Prosessit ja toimintatavat

Water Fall

Iterative

Agile

 • http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/user-story
 • http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum
 • Scrum http://scrumreferencecard.com/ScrumReferenceCard.pdf
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Scrum
 • User Storys
 • Job Storys

LEAN

 • LEAN sanasto
 • Six Sigma
 • 5S
 • Lean Primer
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Kanban
 • http://fi.wikipedia.org/wiki/Lean
 • http://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm

LEAN UX

 • http://www.smashingmagazine.com/2014/01/08/lean-ux-manifesto-principle-driven-design/

LEAN Startup

Games

 • http://www.leansimulations.org/