Hyppää sisältöön

Toimeksiantajan ensimmäinen kohtaaminen

Ennen tapaamista!

Tapaamiseen ei lähdetä kahta kättä heiluttaen :) Eli seuraavat askeleet ensin:

 • Kun tiimi on koossa, niin aloitetaan valmistautuminen ja luodaan tiimin toiminnalle perusta
 • Tiimi valitsee joukostaan edustajan, joka toimii aktiivisena linkkinä toimeksiantajan suuntaan
 • Tiimi luo oman kotisivun ennen asiakkaan tapaamista.
 • Tiimi valmistelee lyhyen ryhmäesittelyn
 • Tiimikohtaista kotisivua käytetään projektin "markkinointiin" eri tilanteissa opintojakson edetessä.
 • Toimeksiannosta ei sivulla kerrota oletuksena laajemmin (toimeksiantaja päättää mitä saa kertoa), mutta sivun avulla voi tiedottaa tiimin rakenteesta ja yleisestä osaamisesta.

Tapaamisen sopiminen

 • Tiimi sopii ajankohdan ensimmäiselle tapaamiselle, johon osallistuvat toimeksiantajan, tiimi ja ohjaaja
 • Lähettäkää sähköposti, jossa esittäydytte ryhmänä ja mukana on linkki kotisivuun.
 • Ehdottakaa sopivaa ajankohtaa tapaamiselle (Ohjaajan kannalta keskiviikko on paras)
 • Ottakaa tarvittaessa myös ennakkoon yhteyttä puhelimitse/TEAMS/ZOOM etc toimeksiantajantajaan ja keskustelkaa toimeksiannosta
 • Sopikaa ajankohta, jolloin kaikki pääsevät mukaan (Ohjaajan läsnäolo ei pakollista, mutta erittäin toivottavaa)
 • Tavataan toimeksiantaja parhaassa tapauksessa naamatusten tai virtuaalisesti
 • Tapaamisessa esittäydytään tiiminä ja Käydään läpi toimeksianto yleisellä tasolla
 • kartoitetaan tiimin mahdolliset kehitystarpeet, eli mitä pitää opiskella ennen työskentelyn käynnistämistä (tuotanto-vaihe)
 • Sovitaan seuraava tapaaminen ja seuraavat askelmerkit

Virallinen kokouskutsu ja aikataulu

Laatikaa Office 365:en Outlookissa kokouskutsu, jossa kutsutte ensimmäiseen tapaamiseen kaikki tarvittavat henkilöt.

 • Saamani kutsun perusteella tiedän, että tapaaminen edistyy!
 • Laatikaa lyhyt agenda tapaamiselle, joka ilmenee kutsusta
 • Varataan aikaa vähintään 1h + hetki vapaalle keskustelulle
 • Narsulle sopivat tapaamiseen keskiviikko aamupäivä /torstaipäivät

Tuloksia tapaamisesta

 • Laatikaa A4-kokoluokan alustava vaatimusmäärittely-dokumentti toimeksiannosta tapaamisen jälkeen!
 • Tarvitaanko vaitiolosopimus/NDA? Milloin allekirjoitetaan? Missä?
 • Mitä tunnuksia/palveluja tarvitaan? Mistä saadaan käyttöoikeudet
 • Tarvitaanko muita selvityksiä ennen projektin käynnistämistä?
 • Milloin tavataan seuraavaksi?
 • Esittäkää tämä dokumentti toimeksiantajalle ja tarkistakaa onko se toiveen mukainen
 • Jos toimeksiantajalla ei ole tarjolla selketä kehitysympäristöä, voi tiimi pysytyttää esim OPF -projektiympäristön. (Ohjeita ohjaajalta)
 • Selvittäkää mitä välineitä tarvitaan työn aloittamiseksi!

Toimeksiantajalle

 • Toimeksiantaja esittelee toimeksiannon taustan ja tarpeet
 • Toimeksiantaja kiinnittää yhteyshenkilön, johon voidaan ottaa yhteyttä
 • Sovitaan virallinen kommunikaatiokanava esim (TEAMS, SLACK, WHATSAPP etc)
 • Kerää ennakkoon taustamateriaalia tarvittavista osaamisista ja teknologioista