Hyppää sisältöön

Toimeksiantajan ensimmäinen kohtaaminen

Järjestäkää tapaaminen viimeistään 7.10.2020!

 • Tiimi valitsee edustajansa, joka toimii aktiivisena toimeksiantajan suuntaan
 • Tiimi sopii ajankohdan ensimmäiselle tapaamiselle, johon osallistuvat toimeksiantajan, tiimi ja ohjaaja (Narsu / Juho)
 • Lähettäkää sähköposti, jossa esittelette ryhmän ja ehdotatte sopivaa ajankohtaa tapaamiselle
 • Ottakaa tarvittaessa myös yhteyttä puhelimitse toimeksiantajantajaan ja keskustelkaa ennakkoon toimeksiannosta
 • Sopikaa ajankohta, jolloin kaikki pääsevät mukaan (Ohjaajan läsnäolo ei pakollista, mutta erittäin toivottavaa)
 • Tavataan toimeksiantaja naamatusten/virtuaalisesti (Opetelkaa TEAMS+ZOOM käyttöä)
 • Tapaamisessa esittäydytään tiiminä ja Käydään läpi toimeksianto yleisellä tasolla
 • kartoitetaan tiimin mahdolliset kehitystarpeet, eli mitä pitää opiskella ennen työskentelyn käynnistämistä (tuotanto-vaihe)
 • Sovitaan seuraava tapaaminen ja seuraavat askelmerkit

Kokouskutsu ja sopiva aikataulu

Laatikaa Office 365:en Outlookissa kokouskutsu, jossa kutsutte tapaamiseen kaikki tarvittavat henkilöt.

 • Saamani kutsun perusteella tiedän, että tapaaminen edistyy!
 • Laatikaa lyhyt agenda tapaamiselle, joka ilmenee kutsusta
 • Varataan aikaa vähintään 1h + hetki vapaalle keskustelulle
 • Narsulle sopivat tapaamiseen keskiviikko aamupäivä /torstaipäivät
 • Juho Pekille sopii Torstai/Perjantai

Tehtäviä tiimille

 • Tiimi valmistelee lyhyen ryhmäesittelyn ja luo verkkosivut Gitlab -ympäristöön
 • Laatikaa A4-kokoluokan vaatimusmäärittely-dokumentti toimeksiannosta tapaamisen jälkeen!
 • Esittäkää tämä dokumentti toimeksiantajalle ja tarkistakaa onko se toiveen mukainen
 • Jos toimeksiantajalla ei ole tarjolla selketä kehitysympäristöä, voi tiimi pysytyttää esim OPF -projektiympäristön. (Ohjeita ohjaajalta)
 • Selvittäkää mitä välineitä tarvitaan työn aloittamiseksi!

Toimeksiantajalle

 • Toimeksiantaja esittelee toimeksiannon taustan ja tarpeet
 • Toimeksiantaja kiinnittää yhteyshenkilön, johon voidaan ottaa yhteyttä
 • Sovitaan virallinen kommunikaatiokanava esim (TEAMS, SLACK, WHATSAPP etc)
 • Kerää ennakkoon taustamateriaalia tarvittavista teknologioista

Tuloksia tapaamisesta

 • Tarvitaanko vaitiolosopimus/NDA? Milloin allekirjoitetaan? Missä?
 • Mitä tunnuksia/palveluja tarvitaan? Mistä saadaan käyttöoikeudet
 • Tarvitaanko muita selvityksiä ennen projektin käynnistämistä?
 • Riittävä ymmärrys toteutettavasta kokonaisuudesta, jonka pohjalta voidaan laatia A4-kokoa oleva vaatimusmäärittely
 • Milloin tavataan seuraavaksi?