Hyppää sisältöön

Kurssin organisointi

Ohjelmistotuotanto TTOS1000 ja ohjelmistotuotannon käytännöt TTOS1200 muodostavat yhdessä projektimuotoisen opintojakson, jossa opiskelijoista muodostuvat projektiryhmä tuottaa tilaajan vaatimusten mukaisen tuotteen.

Yleinen aikataulu 2020

 • Kurssi käynnistyy syyskuun 2020 aikana!
 • Alkuvaiheessa keskitytään peruskäsitteisiin ja ammattilaisten puheenvuoroihin
 • Syys/lokakuun aikana esitellään yritysten antamat projektit ja luodaan kiinnostuksen mukaan sopivat projektiryhmät
 • Syysloman jälkeen käynnistetään projektityöskentely täysimääräisenä 3p/viikko
 • Alkuvaiheessa projekti keskittyy vaatimusmäärittelyjen + projektisopimusten laadintaan ja keskittyy mahdollisimman pian työskentelyyn aiheen parissa.
 • Marraskuun 2020 aikana pyritään siirtymään toteutustyöhön. Tiimit työskentelevät kolme päivää viikossa projektin parissa.

Karkea aikataulu

uml diagram

Projekti jakautuu osakokonaisuuksiin:

Syyskuu

 • Toimeksiantojen esivalinta
 • Ryhmien muodostaminen
 • Suullinen sopimus toimeksiannosta (Syyskuu)

Lokakuu

 • Toimeksiantajan esittäytyminen (Syyskuussa 2020)
 • Sopimuspohjien & mahdollisen vaitiolosopimuksen määrittely aloitetaan
 • Esi-vaatimusmäärittelyn tuottaminen (lokakuu)
 • Sopimusten allekirjoitus (Lokakuun)
 • Perehdytys ja tutustuminen asiakkaan toimialaan / ongelmakenttään voidaan virallisesti aloittaa
 • Muut asiakastapaamiset
 • Sopimuksien allekirjoitus (lokakuu)
 • Tarkennettu vaatimusmäärittely + projektisuunnitelma
 • Toteutuksen käynnistäminen (lokakuu+marraskuu)

Marraskuu-helmikuu

 • Työskentelyä projektin parissa
 • Välikatselmoinnit + palaverit
 • Testaus
 • Dokumentointi
 • Tuotteen luovutus (maaliskuu 2018)
 • Loppuraportointi

Maaliskuu

 • Seminaari
 • Loppuraportin luovutus
 • Henkilökohtainen oppimisraportti

Ohjaajat & muut resurssit

Ohjaajina JAMKin IT-Instituutin puolesta toimivat seuraavat henkilöt:

 • Kurssin vastaavana opettajana: Marko "NarsuMan" Rintamäki
 • Ohjaaja Juho Pekki
 • Vierailevat asiantuntijat

Tiedonjako

 • Labranet Gitlab ja TEAMS

Kurssien välinen integraatio

Ohjelmistotuotannonkurssi TTO1000 on integroitu vahvasti ohjelmistotuotannon menetelmien TTOS1200 kanssa.

Kurssien välillä painopisteet on jaettu seuraavasti:

 • TTOS1000 (2 OP käsitekoe + 4 OP projektityöskentelyä)
 • TTOS1200 (6 OP projektityöskentelyä)

Arvosana kirjataan vasta kun kumpikin kursseista on läpäisty.

 • Hyväksytty GT0-harjoitus ja siihen liittyvä koe hyväksytty/hylätty = 2 ECTS
 • Projekti kokonaisuus muodostaa 10 OP kokonaisuuden joka arvoidaan lopussa

Harjoitustyöt

 • Kurssilla on pakollinen GT1-harjoitustyö ja siihen liittyvä koe