Hyppää sisältöön

Arvointiperusteet

 • Osallistuminen ryhmätyöhön GT0 pakollinen kaikilta osallistujilta!
 • Ennen kokeeseen osallistumista ryhmätyö on oltava hyväksytysti suoritettuna
 • Koetulos Hyväksytty/Hylätty

Kokeen arvosana: Hyväksytty 60% maksimipisteistä Kokeen hyväksytty suoritus pakollinen!

 • TTOS1000 - GT0 -harjoitus + koealue = 2 opintopistetttä (Hyväksytty/hylätty)
 • TTOS1000 + TTOS1200 Projekityö = 10 opintopistettä (Arvosana)

TTOS1000 (6op) + TTOS1200 (6op) Kokonaisuudesta annetaan arvosana vasta projektityöskentelyn jälkeen. Sama arvosana kirjataan kummallekkin opintokokonaisuudelle.

Projektin henkilökohtaisen suorituksen arvionti

 • Asiakaspalaute (Ohjaaja käy keskutelun toimeksiantajan kanssa)
 • Ryhmän oma arvio (Projektin loppuraporti)
 • Ohjaajan tekemät huomiot
 • Riittävä työaikakertymä (minimi 80 h / maksimi 190 h)

Alla olevat arviot ovat suuntaa antavia!

Esim: arvosana 5

 • Asiakaspalaute henkilön kohdalla on kiitettävää, henkilö tulee tekijänä selkeästi esillä ja osallituu ryhmän toimintaan proaktiivisesti
 • Ryhmäarviossa henkilön osaaminen ja kehittyminen on erityisen merkityksellistä ryhmän toiminnan kannalta
 • Henkilö on osallistunut eri työtehtäviin tai on erittäin hyvin selvillä ryhmän toiminnasta yleensä
 • Työtunteja on tehty tavoitteiden mukaisesti, niin että se täyttää erinomaisen tason. Taso määrittyy ryhmien etenemisen pohjalta projektien edetessä. Voi olla esim. 180h

Esim: arvosana 3

 • Asiakaspalautteessa henkilö tunnistetaan tekijänä ja on tunnistettu ryhmän aktiiviseksi jäseneksi
 • Ryhmän arvoissa henkilön osaaminen ja kehittyminen on todettu merkityksellistä ryhmän toiminnan kannalta
 • Henkilö on suorittanut oman työtehtävänsä asiallisesti, mutta on pysynyt omalla "tontillaan"
 • Työtunteja on tehty tavoitteiden mukaisesti, niin että se täyttää hyvän tason. Taso määrittyy ryhmien etenemisen pohjalta projektien edetessä. (max 270h). Voi olla esim. 150 h

Esim: arvosana 1

 • Asiakaspalautteessa ei henkilön toimintaa ja panosta voida tarkemmin voida eritellä
 • Ryhmän arvoissa henkilön osallistuminen on ollut enemmän seuraajan roolissa ja aktiivinen osallituminen tavoitteiden saavuttamiseksi on jäänyt vähemmälle.
 • Henkilö on oppinut projektityöskentelyyn liittyvä työtehtäviä
 • Työtunteja on tehty vähintään mininmitasolle 90 h