Hyppää sisältöön

Projektin loppuvaiheet

Ennen kuin ohjelmistotuotantokurssin päätöstä on opiskelijan tehtävä seuraavat askeleet.

Jos suoritat kurssin työssäoppimisena lue tarkasti sivun loppu

Projektin loppukatselmointi toimeksiantajan + (ohjaajan) kanssa

 • Projektin lopuksi ryhmä luovuttaa toimeksiantajalle projektin edellyttämät tuotokset ja eri työvälineet
 • Ryhmät käyvät oletuksena läpi tuotoksen yhdessä toimeksiantajan kanssa
 • Toimeksiantaja ja ryhmä vastaava yhdessä alla olevaan Forms-kyselyyn
 • Toimeksiantaja ja ohjaaja pitävät erillisen palaverin projektikohtaisesta toiminnasta
 • Ryhmä varautuu tarpeen vaatiessa (ohjaajan/toimeksiantajan/ryhmän toiveesta) esittelemään projektinsa yleisellä tasolla erillisessä katselmointitilaisuudessa, joka järjestetään sovittuna ajanhetkenä seminaarin jälkeen.
 • Jos NDA-sopimus rajoittaa dokumenttien/tiedon jakamista käsitellään aiheita pelkästään "otsikkotasolla"
 • Loppukatselmointi/palaverit voidaan suorittaa esim ZOOM -virtuaalitilassa (JAMK järjestää tarvittaessa)

Henkilökohtainen oppimisraportti (Henkilökohtainen)

 • Raportti palautetaan PDF-muodossa Moodle-työtilan ohjelmistotuotanto TTOS1000+TTOS1200 palautuslaatikkoon "Projektiryhmän jäsenen henkilökohtainen opintopäiväkirja"
 • Dokumenttipohjan löydät täältä
 • Palautetaan viimeistään viikko seminaarin jälkeen!

Projektin loppuseminaariesitys (Tiimi)

 • Ryhmä pitää loppuesitelmän 10min-15min ja käy läpi projektin tapahtumat auditoriotapaamisessa.
 • Linkki esitykseen toimitetaan ohjaajalle aamusta seminaaripäivänä
 • Karkean rungon löydät täältä
 • Linkki jaetaan loppuseminaarissa ja sen on auettava ilman erillisiä tunnuksia

Projektin loppuraportti (Tiimi)

 • Ryhmä koostaa loppuraportin projektin tapahtumista ja yksi ryhmän jäsen tallettaa sen Moodlen palautuskansioon "Projektin loppuraportti"
 • Raportti palautetaan PDF-formaatissa + ryhmän jäsenten allekirjoittamana sähköpostina ohjaajalle (Kannattaa soveltaa Acrobat readerin Fill & Sign toimintoa)
 • Dokumenttipohjan löydät täältä

Olen suorittamassa kurssin työssäoppimisena ?

 • Opiskelija palauttaa työskentelyajan loppussa oppimispäiväkirjan/harjoitteluraportin, joka hyväkstetään työnantajalla (Allekirjoitus kansilehdessä).
 • Lisää mukaan tuntikirjaukset (yleisellä tasolla)
 • Oppimispäiväkirjassa kannattaa kohdistaa tarkastelu pojektityöskentelyn havainnointiin
 • Palauta raportti PDF -muodossa Moodelessa TTOS1000+TTOS1200-työtilan palautuslaatikkoon "Henkilökohtainen opintopäiväkirja (Jos suoritat projektin työelämässä))"
 • Dokumenttipohjan löydät täältä

Raporttien palautus aikataulu

 • ASAP seminaarin yhteydessä
 • Henkilökohtainen raportti viikon kuluessa!