Hyppää sisältöön

GT0 -harjoitustehtävä

Kurssin alkuvaiheessa opiskelijat kirjoittavat yhdessä joukon dokumentteja, jotka kerätään samaan Gitlab -repositorioon. Dokumenteista syntyy verkkosivu, joka sisältää koealueeseen liittyvät käsitteet. Materiaalia käytetään pohjana valmistauduttaessa kokeeseen. Jos materiaalissa on puutteita on jokaisen opiskelijan tehtävänä ottaa itsenäisesti asiasta selkoa. Dokumentaatio vertaiskatselmoidaan ennen hyväksyntää koemateriaaliksi.

Jos yksittäiset henkilöt eivät toimia aikataulun puitteissa, heille osoitetaan lisätyötä käsitteiden määrittelyssä. Nämä käsitteet ovat listassa "varattu"-merkinnällä varustettuja.

Nykytilanne PowerBI-raporttina

Harjoitustehtävän repositoriota valvotaan muutosten ja Issue-kehityksen näkökulmasta.

Harjoitustehtävällä on vain yksi repositorio

Harjoitustehtävä tehdään yhteiseen repositorioon: https://gitlab.labranet.jamk.fi/gt0-2020s/gt0 Jos et pääse muokkaamaan sen sisältöä, niin sinulla saattaa puuttua oikeuksia sen editointiin! Kysy ohjaajalta apua!

Tavoite:

Tutustua tärkeisiin käsitteisiin ja valmistautua kohtaamaan toimeksiantajan haasteet :)

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty