Hyppää sisältöön

Henkilökohtainen oppimisraportti

 • Oppimisraporttia sovelletaan tarvittaessa tilanteen mukaan..
 • Kirjaa opintojakson aikana keskeiset oppimasi asiat tähän asiakirjaan, omaan blogiisi, muistioon tms.
 • Voit kirjoittaa myös aiheeseen liittyvistä epäselvistä asioista tai ongelmista ja kuinka ne ratkaistiin.
 • Lopuksi voit arvioida omaa oppimistasi, esimerkiksi pääsitkö asettamiisi tavoitteisiin ja jos et päässyt niin mistä se johtui.
 • Voit poistaa tai muuttaa näitä valmiita tekstikohtia aivan vapaasti.
 • Jos sinulla tulee kysymyksiä tai ongelmia tämän täyttämisen suhteen niin ota yhteys opettajaan.

Aluksi

Tavoitteeni / kiinnostukseni

 • Kirjaa tavoitteesi opintojakson osalta: mitä haluat oppia.
 • Kerro myös minkä arvosanan haluat opintojaksolta saada, kuinka paljon olet valmis tekemään töitä opintojakson eteen ja kuinka kiinnostunut olet opintojakson aiheesta?

Taustani / aikaisempi osaamiseni (vertaa osaamistasi opintojakson osaamis-tavoitteisiin)

 • Perehdy opintojakson osaamis¬tavoitteisiin – mitä niistä osaat ennestään?
 • Jotta opetus voitaisiin paremmin suunnata tarpeisiisi, niin kerro lisäksi hieman taustastasi (esim. mitä tiedät opetettavasta aiheesta entuudestaan).
 • Jos mahdollista, niin ala heti rakentamaan jonkinlaista käsitekarttaa siitä, miten opintojaksolla esiintyvät asiat liittyvät toisiinsa.
 • Määrittele itse omin sanoin keskeiset opintojaksolla esiintyvät termit ja vertaa niitä opintojaksolla esitettyihin.

Haasteeni / projektityöni

 • Aloita heti pohdiskelu, minkä omassa elämässäsi kohtaamasi ongelman haluat opintojaksolla ratkaista.
 • Kirjaa tähän sekä ongelman kuvaus että sen potentiaaliset ratkaisuvaihtoehdot.
 • Ala keräämään projektiryhmää, joka on kiinnostunut ratkaisemaan saman ongelman. Vaihtakaa yhteystiedot ja sopikaa myös aikatauluista, jotta voisitte tavata toisianne säännöllisesti.

Projektin eteneminen...

 • Kirjaa tähän mitkä olivat tärkeimmät teemat omasta mielestäsi.
 • Tärkeintä on, että kerrot mitä uutta itse asiassa opit. Se voi olla jotain yleistä, kuten ”Opin, että x-suunnittelun eri vaiheissa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: ...”, ”Erityisesti XX on tärkeää …” tai voit myös mainita jonkin pikku niksin, josta on itsellesi hyötyä, esim. ”Nn-työkalussa Zz tapahtuu Xx-valikon Yy-komennolla” ja voit vaikka Alt+PrintScreen-näppäinyhdistelmällä napata näytöltä kuvan. Älä täytä tätä kohtaa vain ”pakosta” vaan pohdi opitko oikeasti jotakin uutta!. Sen lisäksi sinun pitää miettiä, mikä merkitys opetetuilla asioilla on sinulle joko nyt tai tulevaisuudessa.
 • Kirjaa myös, mitä opetustilanteessa tai aiheeseen tutustuessasi heränneitä ideoita, tuntemuksia tai epäselviä asioita tuli mieleen. Esimerkiksi jos jokin erityinen asia sai sinut pohdiskelemaan, että onkohan asia todellakin noin, niin voisit tuoda sen esille. Myös yleinen palaute esim. opintojakson tahdista tms. auttaa opettajaa jatkossa tekemään korjauksia opintojaksoon.
 • Voit kirjata myös omassa (työ)elämässäsi heränneitä ajatuksia tai etsiä tietoa opintojakson aiheista esim. webistä tietoa hakien.

Lopuksi

Kirjaa opintojakson päätteeksi, miten saavutit * 1) asettamasi tavoitteet * 2) opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet * Kerro vaikeimmat ongelmat ja kuinka ne ratkaisit * Kerro myös, miten aiot jatkossa tehostaa omaa tapaasi oppia uusia asioita * Anna myös itsellesi rehellisesti arvosana perusteluineen * Viimeiseksi kirjaa muutama asia, kuinka kehittäisit opintojaksoa tai opettajan opetustyyliä eteenpäin.