Hyppää sisältöön

Koealue

Kuten aiemmin kerrottiin harjoitustehtävän GT0 tuloksena syntyvä dokumentti on pohjana koealueen sisällölle. On tärkeää pyrkiä luomaan henkilökohtainen käsitys eri asioiden välisistä yhteyksistä. Käsitteistä kannattaa käydä keskustelua ja pyytää tarvittaessa apua ohjaajilta.

Syksyn 2021 Koemateriaali löytyy osoitteesta

Huomio! Muista, että vierailijoiden puheenvuorot ovat myös koemateriaalia!! Katso materiaali läpi ja varaudu, että kysymykset voivat liittyä puheenvuorojen sisältöön

Tavoite:

Luoda opiskelijalle riittävä käsitepohja ymmärtää paremmin työelämään liittyiä prosesseja ja toimintatapoja

Kokeen arviointi:

Koe suoritetaan EXAM-kokeena ja sen tulos on hyväksytty/hylätty. Läpäisyraja on 60%