Hyppää sisältöön

Ohjelmistotuotanto ja käytänteet

TTOS1000+TTOS1200 - AMK 2020 toteutus

Yleisesti kurssista

Kurssin tarjoava yksikkö JAMK, Teknologiayksikkö, IT-instituutti
Opettaja Marko "NarsuMan" Rintamäki - marko.rintamaki@jamk.fi - Työhuone D555
Opettaja Juho Pekki - Työhuone D???
Lukukausi Syksy 2020 - Työhuono D???
Ryhmät JAMK 3. vuosikurssin Opiskelijat
Opintojaksokuvaus PEPPI
Opintojakson hyväksiluku JAMK:n ohjeiden mukaisesti

Kurssin sisältö

Opiskelija tietää ohjelmistotuotantoon peruskäsitteet ja tuntee yrityksissä yleisesti käytössä olevia toimintatapoja. Opiskelija soveltaa oppimaansa opintojakson aikana tehtävässä asiakasprojektissa. Opiskelija osallistuu ohjelmistoprojektiryhmän työn, jonka toimeksiantajana toimii ulkopuolinen ohjelmistoalan yritys. Projektin aikana käydään läpi projektin koko elinkaari. Ryhmä toimii kurssi aikana mahdollisimman itsenäisesti.

Mitä kurssilla opitaan?

Opiskelija perehtyy ohjelmistotuotannon peruskäsitteisiin ja tutustuu vierailuluentojen avulla yrityksissä käytössä oleviin toimintatapoihin. Opiskelija osallistuu ohjelmistoprojektin alkuvaiheisiin, joka käsittää sopimukset, projektisuunnittelun, määrittelytyön, toteutuksen ja testauksen. Opiskelija hallitsee oleellisia ohjelmistotuotannon käytänteitä ja soveltaa niitä oman projektiryhmänsä tukena. Opiskelija ymmärtää projektiryhmässä työskentelyn tavat ja hyödyt. Opiskelija kykenee ryhmän osana tuottamaan asiakkaan tarpeeseen sopivan ratkaisun.

Kurssin esittely YouTube-muodossa

Tulossa

Analytiikka

Kurssisivun käyttöä valvotaan Google Analytics -palvelun avulla

Aikataulu

  • Opintojakso on avoinna 1.9.2021-15.3.2022

Kommunikointi ja työskentely kurssin aikana

  • Kurssin ohjauksessa käytetään JAMK Office 365 TEAMS-palvelun kanavaa TTOS1000+TTOS1200
  • Etäohjauksiin käytetään ZOOM -palvelua
  • Kurssin materiaalien ja harjoitustehtävät suoritetaan Gitlab-ympäristössä

  • Kurssiarvioinnista tarkemmin täällä

Kurssin tietosuojakuvaus

Anna palautetta!