Hyppää sisältöön

GT0 -harjoituksen katselmointi

Harjoitustehtävä katselmoidaan yhteisöllisesti! Lue eri käsitekuvauksia läpi ja jos huomaat puutteita/poikkeamia, niin kirjoita niistä Issue! :exclamation: Jokainen kirjoittaa vähintään kaksi issueta :exclamation

Mitä etsitään?

Kun huomaat poikkeamia esimerkkinä:

 • [ ] Lähde ei aukea
 • [ ] Sisältö on tyhjä
 • [ ] Sisältö ei liity mitenkään aiheeseen
 • [ ] Kuvaus on mielestäsi vajaa ja vaatisi hieman lisää sisältöä
 • [ ] Lähteet ovat jääneet merkitsemättä
 • [ ] Linkitys muihin dokumentteihin puuttuu
 • [ ] etc

Lyhyt prosessi Issuen-kirjaukseen

 • Tarkista ensin, onko jo sama Issue kirjattu aiemmin
 • Luo uusi issue käyttäen incident-template pohjaa
 • Ennen kuin kirjoitat issueen mitään kuvaukseen mitään valitse "review_issue_template"-pohja
 • Tee lyhyt korjausehdotus ja liitä mukaan myös linkki tiedostoon, johon huomiosi kohdistui
 • Lopuksi tee ASSIGN-toiminto ja valitse lisää listaan henkilön, jonka vastuulla on ko. käsite on
 • Kun hyväksyt poikkeama raportin (issue), niin se leimataan automaattisesti ̃labelilla "review incident"
 • Jää odottamaan kunnes Issue on korjattu (korjaaja kuittaa), niin anna myös kommentti siitä
 • Sulkekaa Issue yhdessä tekijän kanssa!