Skip to content

Projektin loppuvaiheet

Ennen kuin ohjelmistotuotantokurssin päätöstä on opiskelijan tehtävä seuraavat askeleet.

Jos suoritat kurssin työssäoppimisena lue tarkasti sivun loppu

Projektin loppukatselmointi toimeksiantajan + ohjaajan kanssa

 • Projektin lopuksi ryhmä luovuttaa toimeksiantajalle projektin edellyttämät tuotokset ja eri työvälineet
 • Ryhmät käyvät oletuksena läpi tuotoksen yhdessä toimeksiantajan kanssa
 • Toimeksiantaja ja ryhmä vastaava yhdessä alla olevaan Forms-kyselyyn
 • Toimeksiantaja ja ohjaaja pitävät erillisen palaverin projektikohtaisesta toiminnasta
 • Ryhmä varautuu tarpeen vaatiessa (ohjaajan/toimeksiantajan/ryhmän toiveesta) esittelemään projektinsa yleisellä tasolla erillisessä katselmointitilaisuudessa, joka järjestetään sovittuna ajanhetkenä seminaarin jälkeen.
 • Tilaisuuteen saattaa osallistua myös muita teknlogiayksikön henkilkunnasta, jos kiinnostusta ilmenee.
 • Jos NDA-sopimus rajoittaa dokumenttien/tiedon jakamista käsitellään aiheita pelkästään "otsikkotasolla"
 • Loppukatselmointi/palaverit voidaan suorittaa esim ZOOM -virtuaalitilassa (JAMK järjestää tarvittaessa)

Henkilökohtainen oppimisraportti (Henkilökohtainen)

 • Raportti palautetaan PDF -muodossa Optima -työtilan TTOS1000+TTOS1200 palautuslaatikkoon "oppimispäiväkirjat k2020".
 • Oletuksena henkilökohtainen oppimisraportti palautetaan Optiman TTOS1200 kurssin kansioon "Henkilökohtainen oppimisraportti TTOS1200"
 • Dokumenttipohjan löydät täältä
 • Palautetaan noin viikko seminaarin jälkeen!

Projektin loppuseminaariesitys (Tiimi)

 • Ryhmä pitää loppuesitelmän 10min-15min ja käy läpi projektin tapahtumat auditoriotapaamisessa.
 • Karkean rungon löydät täältä
 • Palautetaan loppuseminaarissa!

Projektin loppuraportti (Tiimi)

 • Ryhmä koostaa loppuraportin projektin tapahtumista ja luovuttaa sen ohjaajalle kirjallisena version varustettuna allekirjoituksin loppuseminaarissa!!!
 • Dokumenttipohjan löydät täältä
 • Palautetaan loppuseminaarissa A4-formaatissa + ryhmän jäsenten allekirjoittamana

Olen suorittamassa kurssin työssäoppimisena ?

 • Opiskelija palauttaa työskentelyajan loppussa oppimispäiväkirjan/harjoitteluraportin, joka hyväkstetään työnantajalla (Allekirjoitus kansilehdessä).
 • Oppimispäiväkirjassa kannattaa kohdistaa tarkastelu pojektityöskentelyn havainnointiin
 • Palauta raportti PDF -muodossa Optima -työtilan palautuslaatikkoon (Sijainti kerrotaan kurssin aikana).
 • Oletuksena henkilökohtainen oppimisraportti palautetaan Optiman TTOS1200 kurssin kansioon "Henkilökohtainen oppimisraportti TTOS1200"
 • Dokumenttipohjan löydät täältä

Raporttien palautus aikataulu

 • Palautetaan noin viikko seminaarin jälkeen!
 • ASAP